top-bar
top-bar
Hlavná stránka Aktuality Naša mládež

Naša mládež

Ako Aeroklub sme si v ostatných rokoch prechádzali svojou ťažkou existenčnou cestou. Museli sme sanovať

všetko : priestory , techniku , ekonomiku a celé zázemie. Pri tom všetkom sme nestíhali riešiť personálne

problémy. Zistili sme čoskoro, že je potrebné pritiahnuť aj mladých do našich radov. Potrebovali sme mladú

krv , ale nechceli sme zrovna "loviť" niekde v základných školách. Práca je to pomalá ale postupne sa to aj

v našich radoch začalo omladzovať . Konečne máme vo výcviku mladých a dúfame , že to bude na prospech

im aj nášmu Aeroklubu. Aktuálne máme v bezmotorovom odbore už čerstvého pilota po prvej súťaži, mladé

dievča pred pilotkami a ďalších dvoch v základnom výcviku. V motorovom odbore máme tiež jedného nového

mladého pilota-vlekára. Tak nech sa im u nás dobre lieta...

IMG 5750 1

Naša mládež :  Leo Žilka , Maťka Mlynáriková , Janko Kršteník

 IMG Ciger

Peťo Cíger počas "náročnej" debaty s malým M. Stoklasom

 

 

Leove video z paluby Astira WW.