top-bar
top-bar
Hlavná stránka Aktuality
Aktuality

Sólista

Pribudol nám ďalší sólista :

Martin Glogovský dňa 20.7.2019 dal svoje prvé sólo

Blahoželáme

IMG 4461

 

 

 

 

 

Milan Rastislav Štefánik – gymnázium Sarvaš

 

          V tomto období (4.máj. 2019) si pripomíname 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Pri spájaní etáp jeho života sa môžeme dostať aj do mesta Sarvaš (Szarvas – dnešné Maďarsko ) , kde navštevoval v rokoch 1894-98 gymnázium a tu aj zmaturoval. Sarvaš bolo v tom čase mesto v južnom Uhorsku so silnou slovenskou menšinou. Len pre ilustráciu koncom 19 storočia počas spočítania ľudu podľa národností v Uhorsku bol počet žijúcich Slovákov len v Békešskej Čabe vyšší ako v samotných mestách : Bratislava, Budapeštť ,Banská Bystrica alebo Prešov.

Na hlavnej ulici Sarvaši ešte dnes nájdete pomník padlým v 1.svetovej vojne (1914-1918) . Čítate mená padlých a až teraz si uvedomíte že čítate vo väčšine slovenské priezviská , ktorí padli za vtedajšiu CK monarchiu niekde v Rusku alebo v Taliansku.

Keď pôjdeme po hlavnej ulici Szabadság v Sarvaši , nájdeme tu dnes už novú Slovenskú školu a gymnázium kde na jej priečelí je dnes malá socha  M.R.Štefánika ktorá bola inštalovaná v roku 1991. Je to známa zmešená kópia sochy Štefánika v leteckej uniforme , ktorá bola niekedy pri Redute a dnes je v nadživotnej veľkosti na nábreží Dunaja v Bratislave. Pôvodná budova gymnázia , ktorú navštevoval Milan je dnes ale v múzeu Samuela Tešedíka pri evanjelickom kostole. Z historických prameňov sa dozvedáme, že Milan sem prichádza z gymnázia v Šoproni. Prestúpil sem na popud tamojšieho profesora (brezovského rodáka) Samuela Šašku. Milan je veľký huncút a neraz tu prichádza pre svoje národné cítenie do konfliktu s maďarskými spolužiakmi. V roku 1896 mu dokonca hrozí vylúčenie – naštastie sa ho svojou autoritou zastal vtedajší riaditeľ Július Benko. Postretáva tu aj svoju študentskú lásku Emíliu Chovanovú. Po maturite v roku 1898 s vyznamenaním už ako vieme Milanove štúdia pokračujú v Prahe a Paríži...

  • Budova dnešného slovenského gymnázia v Sarvaši
  • socha M.R.Štefánika na budove gymnázia
  • Bývalý pilot generál - a mladá slovenská pilotka
  • Áno Sarvaš je v preklade - Jeleň
  • Pôvodná budova gymnázia kde študoval Štefánik
  • Posledná stopa po našom prastarom otcovi - padol v 1.svetovej vojne

 

Miro Mlynárik

Zdroj :

Armin Hruška – pobyt M.R.Stefanika na Sarvaši

Video – dnešný Sarvaš

 

 

 

 

 

 

Posedenie december 2018

Ako tradične, tak aj tento rok sme absolvovali predvianočné posedenie v reštaurácii Maják. Zhodnotili sme neformálne rok  zapili "80" Martina Hudobu, dobre zaspievali... A hlavne pekne strávili spoločný večer.

2018 12 21 AKBB Maják

 

Foto Rado Huňa

 

Ďalší pilot SPL

Koniec výcvikového roku sme uzatvárali ďalším nový pilotom SPL - v tomto prípade je to dokonca po veľmi dlhom čase pilotka Maťka Mlynáriková. Blahoželáme jej a do ďalšej budúcnosti želáme veľa úspechov.

IMG 5846 3

 

 

Sólista

Pribudol nám ďalší sólista :

Janko Kršteník dal 7.októbra úspešne svoje prvé sólo.

Blahoželáme.

IMG Krstenik

 


Stránka 3 z 16