top-bar
top-bar
Hlavná stránka
Vitajte na stránkach Aeroklubu Banská Bystrica

Poukázanie 2 % z dane za rok 2018

Vážení priatelia.

Aeroklub Banská Bystrica sa ako občianske združenie uchádza o možnosť podporiť našu činnosť poukázaním 2% z Vašich daní za rok 2018. Akékoľvek Vaše píspevky s vďakou príjmame na náš ďalší rozvoj a zabezpečenie činnosti.
Naše občianske združenie je zaregistrované v zozname  príjmateľov 2% na rok 2018 aj na rok 2019.
 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň robí z príjmov: 

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

  1. Z tohto potvrdenia  si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť min. 3 €.

    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. ***

  2. Vypíšte vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. 

  3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
  4. Tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!***

Údaje o prijímateľovi:

 

Názov: Aeroklub Banská Bystrica
Sídlo: Bakossova 23 , 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35678682
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa SK09 0900 0000 0000 5019 0842
 
 
 
Ďakujeme
 
 
 
 
 
 

Oznamy pre členov AKBB

V nedeľu 3. marca 2019 o 09:00 hod sa uskutoční Zimné školenie členov AK Banská Bystrica na dome AK BB na Bakossovej ul.

V piatok 29. marca 2018 o 17:30 hod sa uskutoční Ročná schôdza členov AK Banská Bystrica na dome AK BB na Bakossovej ul.

 

Posedenie december 2018

Ako tradične, tak aj tento rok sme absolvovali predvianočné posedenie v reštaurácii Maják. Zhodnotili sme neformálne rok  zapili "80" Martina Hudobu, dobre zaspievali... A hlavne pekne strávili spoločný večer.

2018 12 21 AKBB Maják

 

Foto Rado Huňa

 

Ďalší pilot SPL

Koniec výcvikového roku sme uzatvárali ďalším nový pilotom SPL - v tomto prípade je to dokonca po veľmi dlhom čase pilotka Maťka Mlynáriková. Blahoželáme jej a do ďalšej budúcnosti želáme veľa úspechov.

IMG 5846 3

 

 

Sólista

Pribudol nám ďalší sólista :

Janko Kršteník dal 7.októbra úspešne svoje prvé sólo.

Blahoželáme.

IMG Krstenik

 


Stránka 1 z 14